Teološko-katehetski odjel

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

KORACI PRI UMETANJU POTREBNIH OBRAZACA U ZAVRŠNI/DIPLOMSKI/ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

IZJAVE ZA ZAVRŠNI/DIPLOMSKI/ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

KORICE I NASLOVNICA ZA ZAVRŠNI/DIPLOMSKI/ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

OBJEDINJENI OBRASCI ZA ZAVRŠNI/DIPLOMSKI/ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

PRIMJER - ZAVRŠNI RAD

PRIMJER – DIPLOMSKI RAD

PRIMJER - ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD

UPUTE I OBRASCI ZA DOKTORSKE RADOVE