Teološko-katehetski odjel

Logo

      

TUMAČENJE LOGA TEOLOŠKO-KATEHETSKOG ODJELA


Središnjicu loga Teološko-katehetskog odjela sačinjava sidro, znak kršćanske nade, iz kojeg, s desne strane izvire hrvatska zastava, koja se isprepliće s crveno bijelim kockicama hrvatskog grba. S lijeve strane sidra izvire križ, preuzet s Višeslavove krstionice. Vanjska struktura loga ujedinjuje se, u gornjem dijelu, detaljem hrvatskog ornamenta, simbolom hrvatskoga pletera, jedinstvenom i svojstvenom odrednicom starohrvatske kulture od 9. do 12. st. Time nas logo podsjeća na bogatu i burnu prošlost našega hrvatskoga naroda koja je neshvatljiva i okrnjena ukoliko zanemarimo naše kršćanske korijene. U najtežim i neizvjesnim razdobljima hrvatske prošlosti, vjera u Trojedinoga Boga i odanost obećanjima krsnoga zavjeta snažili su i hrabrili hrvatski narod te, nerijetko, bili razlogom njegova očuvanja.

U središtu loga zapažamo knjigu koja predstavlja Pismo života, Božju Riječ, i pismo života svagdašnjega, nad kojim gori svjetljika Mudrosti, koja osvjetljava naše spoznaje i daje nam pravo sagledati naša ograničenja. Duc in altum riječi su koje je Isus Krist izgovorio apostolu Petru: «Izvezi na pučinu!» (Lk 5, 4). One nas pozivaju izići izvan vlastite površnosti i usuditi se promišljati onkraj vječnosti. Ujedno nam posviješćuju da je stvoreni svijet tek dio bogatstva Stvoriteljevih umjetničkih djela, pa su ovima pridodane riječi postulata kršćanskog razmatranja i proučavanja evanđeoskih načela, fides quaerens intellectum tj. vjera pretpostavlja razum, posviješćujući nam vrijedni udio Katoličke crkve u razvoju hrvatskog školstva, čije plodove danas i mi uživamo. Na koncu,  nadodali smo stilizirano mare adriaticum croaticum pri dnu loga. U njemu se stapaju u jedno naše kopno i otoci, naš Zadar i Hrvatska, ono je naš gordi glasnik svijetu, kojem stoljećima ponosno kličemo:
 

Sinje more svijetu reci,

Da svoj narod Hrvat ljubi!