Teološko-katehetski odjel

Obavijesti

Raspored predavanja iz Crkvene glazbene kulture

Raspored predavanja iz Crkvene glazbene kulture:

1. godina preddiplomskog Teološko-katehetskog studija:
Crkvena glazbena kultura,  prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek:

-          1. lipnja 2022. od 11 do 12 sati, Novi kampus, dvorana 121.      

 
 

 

 

Content