Teološko-katehetski odjel

Obavijesti

Evaluacija nastave ljetnog semestra akad. god. 2021./2022.

Plan studentske evaluacije nastave

za ljetni semestar akad. god. 2021./2022.

 

 

Na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru bit će evaluirani sljedeći predmeti, odnosno nastavnici (nositelji ili suradnici):

 

 

Preddiplomski studij:

 

I. studijska godina:

  • POVIJEST CRKVE, doc. dr. sc. Zdenko Dundović
  • OSNOVNA MORALNA TEOLOGIJA, dr. sc. Damir Šehić

 

II. studijska godina

  • OTAJSTVO TROJEDINOG BOGA, doc. dr. sc. Elvis Ražov
  • PATROLOGIJA, doc. dr. sc. Zdenko Dundović

 

III. studijska godina

  • RELIGIOZNI ODGOJ PREDŠKOLSKE DJECE, doc. dr. sc. Marijana Mohorić

 

Diplomski studij:

 

I. studijska godina

  • I. – III. knjiga Zakonika, doc. dr. sc. Klara Ćavar
  • ANGELOLOGIJA I DEMONOLOGIJA, doc. dr. sc.. Elvis Ražov

 

II. studijska godina

  • IZABRANA PITANJA IZ ŽENIDBENOG PRAVA, doc. dr. sc. Klara Ćavar

 

 

Studentska evaluacija nastave ljetnog semestra tekuće akademske godine provest će se od 20. svibnja do 10. lipnja 2022.

 

U navedenom razdoblju možete popunjavati ankete koje su vam dostupne putem informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

www.isvu.hr/studomat/prijava

 

Zadar, 13. svibnja 2022.

Content