Teološko-katehetski odjel

Obavijesti

Obrana diplomskog rada - pristupnica Eni Turkalj

SVEUČILIŠTE U ZADRU

TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL

 

OBAVIJEST

 

u petak, 22. svibnja 2020.

 

s početkom u 16:00

 

ENI TURKALJ

 

ODRŽAT ĆE JAVNU OBRANU DIPLOMSKOG RADA POD NASLOVOM:

 

 

Vjera ženā u Ivanovom evanđelju

pred Povjerenstvom u sastavu:

 

1. doc. dr. sc. Elvis Ražov, predsjednik

2. doc. dr. sc. Arkadiusz Krasicki, mentor i član

3. doc. dr. sc. Zdenko Dundović, član

 

Zadar, 14. svibnja, 2020.

 

Obrana će se održati online u programu MS Teams. Obrani mogu pristupiti studenti i nastavnici koji imaju AAI račun iz domene Sveučilišta u Zadru. Poveznica na kanal obrane diplomskog rada. Lozinka za pristup timu Biblijska teologija: 0i2t620.

Theme picker

Content