Teološko-katehetski odjel

Doc. dr. sc. Pero Vidović


Životopis

Rođen 1950., Duboko (Konjic, BiH). Bakalaureat iz filozofije (FTI DI, Zagreb), bakalaureat iz teologije (FTI DI, Zagreb), magisterij (licencijat) iz biblijskih znanosti (P. I. Biblicum, Rim), visoka diploma biblijskih studija (DSEB: Institut C. de Paris, Universitas Cath. Parisiensis, Pariz), doktorat iz (biblijske) teologije (P. S. Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe, Rim). Tijekom godina 1982.-1986. redovito boravi u inozemstvu (dvomjesečni i tromjesečni boravci) u svrhu stručnog usavršavanja: Union Theological Seminary (New York, 1982.); Fordham University (The Jesuit University of New York, 1983.); St. John's University (New York, 1984.); Izrael i Egipat (1985.); Turska i Grčka (1986.).

Od 1985. predaje više biblijskih kolegija na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu i na Teološkom studiju (Zagreb) afiliranom Teološkom fakultetu P. U. Gregoriana (Rim). U zimskom semestru 2008./2009. predaje na sveučilištu P. S. Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe (Rim). Congregatio de Institutione Catholica imenuje ga u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu (Rim, 7.1.2013.). U znanstveno-nastavnom zvanju docenta imenovan vršiteljem dužnosti pročelnika Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru (1.7.2013.).

Objavljuje radove s biblijskom tematikom: enciklopedijske, leksikonske, stručne, znanstvene... Urednik za struku biblijskih znanosti u Općem religijskom leksikonu (Zagreb). Rektor Kolegija Družbe Isusove (Zagreb, 2000.–2007.). Član više udruga: Hrvatsko katoličko biblijsko djelo (HBK, Zagreb); Biblijski institut (KBF, Sveučilište u Zagrebu); Centar za bioetiku (FTI DI, Zagreb, reg. UNESCO, Pariz); Društvo ex-studenata (P. I. Biblicum, Rim); Francusko biblijsko društvo (ACFEB, Pariz).

Bibliografija, CROSBI: http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=183604