Teološko-katehetski odjel

Doc. dr. sc. Klara Ćavar


ŽIVOTOPIS

Dr. Klara Ćavar, rođena je u Tomislavgradu. Studirala je teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, diplomirala je 1996. god., a iste godine odlazi na postdiplomski studij u Rim. Na Papinskom učilištu Urbaniana magistrirala je 1998. Doktorirala je 2001. radom iz područja ženidbenog prava, naslovljenim “Matrimonio con esclusione del valore sacramentale nella dottrina e nella giurisprudenza attuali”.

Nakon doktorata radila je u Centru za bioetiku Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu  i predavala je kolegij Ženidbenog prava na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove.

Od 2003. do 2010. profesor je Kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Obavljala je službu branitelja ženidbenog veza na Crkvenom sudu Sarajevske nadbiskupije, a od 2004. do 2005. sudac je na Crkvenom ženidbenom sudu I. stupnja u Sarajevu. Od 2005. do 2010. Sudac je na Međubiskupijskom sudu II. stupnja  u Sarajevu.

Od akademske 2010./2011. godine predaje kolegije iz kanonskog prava na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu.

Bila je član vijeća za laike Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, od 2003. do 2008., te član Komisije Pravda i mir Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine od 2006. do 2010.

Član je Hrvatskog kanonističkog društva.

Kao stručni suradnik član je uredničkog vijeća časopisa za teološka i međureligijska pitanja Vrhbosnensia, od 2004. do 2010., u izdavaštvu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Član je znanstvenog vijeća pravnog niza Studia canonica croatica Hrvatskog kanonističkog društva, u izdanju Glas koncila. Član je odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog kanonističkog društva.

Od  2013. godine predaje Kanonsko pravo na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru i obavlja službu zamjenice pročelnika Odjela.  Sudac je na Nadbiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zadru.

Radovi:

 - Kršćanska ženidba u slučaju isključenja sakramentalnog dostojanstva, u: Obnovljeni život 57 (2002) 395-406.

- Vjera i sakrament ženidbe, u: Vrhbosnensia 8 (2004) 305-321.

- Matrimonio con esclusione del valore sacramentale nella dottrina e nella giurisprudenza attuali, Estratto di tesi di Dottorato, Pontificia Università Urbaniana, Sarajevo 2005.

- Simulacija ženidbene privole. Problematika kan. 1101, u: Magister interpresque legis ecclesiae, Sarajevo 2006., str. 67-80.

- Laici u Zakonicima iz 1917. i 1983., u: Franjo Herman i Kodeks iz 1917., Đakovo, 2008., str.187-204.

- Isključenje sakramentalnosti ženidbe, u: Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, Zagreb, 2009., str. 153-171.

- Pace, u: Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Roma, 2010., str.989-996.

- Postupak u pretpostavljenoj smrti ženidbenog druga, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zagreb, 2010., Str. 91-101.

- Kanonska konfiguracija Crkvenih pokreta, u: Vjernici, društva, pokreti, Zagreb, 2011., str. 157-174.

- Nastanak, definicija i svrha kanonske pravne medicine, u: Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja, Zagreb, 2013., str. 29-50.