Teološko-katehetski odjel

dr. sc. Elvis Ražov


ŽIVOTOPIS

Rođen 17. 1. 1970. u Zadru. Pohađao osnovnu školu u Škabrnji, a srednju ekonomsku školu u Zadru od 1984. do 1988. godine. Diplomirao studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu 1990. Iste godine upisao teološki studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je diplomirao 1994., s temom Himan ljubavi iz Pavlove poslanice Korinćanima 13. Po rukama blagopokojnog nadbiskupa mons. Marijana Oblaka zaređen za svećenika iste godine. Od 1994. do 1996. na službi župskog vikara u katedrali sv. Stošije u Zadru i djelatnik u Nadbiskupskom ordinarijatu. Službu župnika Obrovca i Jasenica vrši od 1996. do 1999., nakon čega je imenovan župnikom Sv. Filipa i Jakova. Od 2001. do 2004. studira na Američkom katoličkom sveučilištu (Catholic University of America) u Washingtonu u SAD-u te 2004. licencira iz dogmatske teologije (STL - Licentiate in Sacred Theology) radom po naslovom Logos and Spirit Christology in the work of Roger Haight. Po povratku u Domovinu, 2004. godine, upisao poslijediplomski studij III. ciklusa (dr. sc.) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i vršio službu župnika Jasenica do 2012. Od akademske godine 2005/06. predaje predmete iz dogmatske teologije na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru. Dekretom zadarskog nadbiskupa mons. dr. Želimira Puljića imenovan ravnateljem Visoke teološko-katehetske škole u Zadru 2011. Izabran u nastavno zvanje predavača 2012. Doktorirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013., s temom Simboličko spasenjsko posredovanje Božje prisutnosti i dijalektička struktura Isusova bogočovještva u djelu Rogera Haighta. Član je Svećeničkog vijeća, Povjerenstva za mandate i Povjerenstva za permanentno obrazovanje klera u Zadarskoj nadbiskupiji. Preveo dvije stručne knjige iz teologije s engleskog na hrvatski jezik: Uwe Michael LANG, Okretanje prema Gospodinu, Zagreb, 2007. i Moyra DOORY, Nema mjesta za Boga, Zagreb, 2008. Radio redakturu hrvatskog prijevoda knjige na engleskom jeziku: Scott HAHN, Gozba Jaganjčeva, Split, 2009. Uredio knjigu propovijedi pape Benedikta XVI.: BENEDIKT XVI., O krštenju, Josip Kokić - Elvis Ražov (ur.), Zadar, 2012.